การศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมไทย

Publish Year International Conference 1
2007 inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exพันธิภา เจริญไทยกิจ, "Preference Mapping of Khanom Chun (Thai Dessert)", SPISE 2007, 26 - 27 กรกฎาคม 2007, Hochiminh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม