การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมโฟมล้างหน้าและสบู่ก้อนใสผสมน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากแพทชูรี

Publish Year National Conference 1
2006 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบแพทชูลีและน้ำมันหอมระเหยแพทชูลีในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32, 10 - 12 ตุลาคม 2006, Bangkok thailand