Conference

Article
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบแพทชูลีและน้ำมันหอมระเหยแพทชูลีในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
Class
ชาติ
Date
10 - 12 ตุลาคม 2006
Location
Bangkok thailand
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมโฟมล้างหน้าและสบู่ก้อนใสผสมน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากแพทชูรี

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก การใช้ประโยชน์ :ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลชั่นสปาบำรุงผิวทดลองจำหน่ายในงานต่างๆเช่น โครงการหลวง งานเกษตรแฟร์ เป็นต้น,9 ส.ค. 2005 - 17 ส.ค. 2009