การพัฒนาโรงงานนำร่องผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก

Publish Year International Journal 1
2008 exปริญญา คงพรหม, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "3-D simulation of particle and gas flow behavior in a riser with venturi pipe inlet", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2008, หน้า 131-140
Publish Year National Journal 1
2010 exChanin Sraphet, exTerdthai Vatanatham, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "The Experimental Study of Heat Loss through the Wall in A Downer Reactor", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 83-94