โรงงานนำร่องการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก

Sub Project

Publish Year National Conference 2
2005 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Commercial Polystyrene Melt Behavior in Rod Capillary Die Extrusion", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, อื่นๆ ประเทศไทย
2005 inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Simulation of Hydrodynamics in a Downflow Fluidized Bed Reactor", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005