การพัฒนาเครื่องดื่มชะลอการเสื่อมของกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุหลังการผ่าตัดข้อจากโปรตีนจิ้งหรีด