ผลของการขาดน้ำที่ช่วงอายุต่างๆต่อการเจริญเติบโตและปริมาณเบต้าแคโรทีนในคะน้าฮ่องกง