การเปรียบเทียบ ITS1 และ ไมโทคอนเดรียลยีนส์ ของพยาธิไมโครฟิลาเรียที่พบในสุนัขและแมวจรจัดในเขตกรุงเทพมหานคร

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exPornkamol Phoosangwalthong, inนางสาวณัฐสุดา กลิ่นแก้ว, exAlisara Leelanupat, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนายธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Detection of Giardia duodenalis Zoonotic Assemblages AI and BIV in Pet Prairie Dogs (Cynomys ludovicanus) in Bangkok, Thailand", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2022, หน้า 1949-1-9
2021 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exTawisa Jiyipong, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, exRoger W Stich, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ and ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ of stray cats residing in Bangkok monasteries, Thailand", Agriculture and Natural Resources , ปีที่ 55, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 423-430