การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปบรรจุกระป๋องจากส่วนเหลือปลาแซลมอนจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน