การวิจัยตลาดและผู้บริโภคอาหารไทยสำเร็จรูปประเภทฮาลาลเพื่อการส่งออก

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Indonesian Consumers’ Perception of Imported Halal Snack Foods from Thailand", THE ANNUAL CONFERENCE OF THE EMERGING MARKETS CONFERENCE BOARD 2016, 6 - 8 มกราคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย