Person Image

  Education

  • บธ.ด.(การตลาด), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554
  • M.B.A.(Management), University of Wisconsin (Milwaukee), United States of America, 2537
  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลัง การระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย, 2533

  Expertise Cloud

  binary logistic regression modelbuying decisionConsumer behaviorFresh produceglobal warmingHalal foodHORECAIndonesiaLifestyleMarketing StrategyMotivationValueกลยุทธ์การตลาดการตัดสินใจซื้อการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคการปรับรูปแบบโซ่อุปทานข้าวข้าวชนิดเพิ่มความนุ่มข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวคณุค่าความคุ้มค่าในการลงทุนความต้องการของผู้บริโภคความตั้งใจซื้อความรู้ด้านคุณค่าความสามารถตามสอบได้คาร์บอนฟุตพริ้นท์คุณค่าคุณค่าที่รับรู้คุณค่าที่ส่งมอบคุณภาพการบริการคุณลักษณะทางด้านประโยชน์คุณลักษณะทางด้านอารมณ์ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ช่วงอายุชาวต่างชาติโซ่คุณค่า โซ่ความเย็น อาหาร บรรจุภัณฑ์โซเชียลคอมเมิร์ซโซ่อุปทานตราสินค้าตราฮาลาลทัศนคติธุรกิจสปานมโปรตีนจากพืชนักท่องเที่ยวจีนน้ำมันหมูเนื้อสัตว์แนวความคิดผลิตภัณฑ์บะหมี่ธัญพืชอบแห้งกึ่งสำเร็จรูปแบบจำลองการถดถอยไบนารีโลจิสติกแบบจำลองการถดถอยโพลีโนเมียลแบบจำลองการถดถอยโลจิสติคแบบไบนารีแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานแบรนด์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปัจจัยสู่ความสำเร็จปาล์มน้ำมันผงปรุงรสคลีนผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคผลิตภัณฑ์นมผลิตภัณฑ์รุกใหม่ผลิตภัณฑ์สปาผลิตภัณฑ์ฮาลาลผู้บริโภคชาวจีนผู้บริโภคสินค้าฮาลาลแผนการตลาดแผนธุรกิจแผนภาพการสร้างคุณค่าพฤติกรรมผ้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมและทัศนคติพิซซ่าภาคใต้ตอนล่างภาวะโลกร้อนมหานครปักกิ่งโมเดลธุรกิจระบบตามสอบร้านชากาแฟแรงจูงใจวิถีการดำเนินชีวิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมุนไพรส่วนประสมทางการตลาดองค์ความรู้อัลตราโซนิกอาหารอาหารคลีนอาหารไทยแปรรูปประเภทฮาลาลอาหารไทยสำเร็จรูปอาหารไทยสำเร็จรูปประเภทฮาลาลอาหารแปรรูปประเภทฮาลาลอาหารพร้อมบริโภคแช่แข็งอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารสำเร็จรูปอาหารฮาลาลแปรรูปอินโดนีเซียอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลเอนไซม์แอปพลิเคชันจัดส่งอาหาร

  Interest

  กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, การวิจัยทางการตลาดและการวิจัยผู้บริโภคสำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, การตลาดระหว่างประเทศสำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A study of large scale food services best practices in Thailand: A case study of HORECAsOngkunaruk P., Kessuvan A.20132013 10th International Conference on Service Systems and Service Management - Proceedings of ICSSSM 2013
  ,pp. 831-836
  7
  2The study of consumption behaviors and factors affecting decision to purchase fishery products of consumers in the North and Northeast of ThailandKessuvan A., Parthanadee P., Buddhakulsomsiri J.2015International Food Research Journal
  22(6),pp. 2670-2678
  3
  3Factors Affecting the Elderly's Adoption of Online PurchasingRuangkana V., Kessuvan A.20192019 International Conference on Engineering, Science, and Industrial Applications, ICESI 2019
  2
  4Value Chain and Customer's Perception towards Organic Livestock FoodsSarunyut S., Kessuvan A.20192019 International Conference on Engineering, Science, and Industrial Applications, ICESI 2019
  1
  5Quality and safety aspects in HORECA supply chainKessuvan A., Ongkunaruk P.2014American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture
  8(10),pp. 9-15
  1
  6Classifying Consumer Purchasing Decision for Imported Ready-to-Eat Foods in China Using Comparative ModelsLilavanichakul A., Chaveesuk R., Kessuvan A.2018Journal of Asia-Pacific Business
  19(4),pp. 286-298
  1