การประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตแบบไม่ใช้ความร้อน ร่วมกับเทคนิคการถนอมอาหารแบบผสมผสานและการพัฒนาสูตรเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ปรับปรุงคุณภาพ และคงคุณค่าทางโภชนาการของไส้กรอกหมู