โครงการศึกษากรรมวิธีการผลิตต้นแบบและการประเมินอายุการเก็บเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัย

Publish Year International Journal 1
2012 exKwanhathai Chaethong , exDuenchay Tunnarut, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Quality and color parameters of dried chili and chili powder pretreated by metabisulfite soaking with different times and concentrations", Kasetsart Journal (Nat. Sci.), , ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 473-484
Publish Year International Conference 1
2011 exDuenchay Tunnarut, exNalintip Peanee, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Consumers’ awareness and expectation on the quality and safety of chili powder.", The 12th Asean Food Conference 2011. , 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2011 exKAMOLWAN KAEWCHAM, exDuenchay Tunnarut, exKORWADEE PHONKLIANG, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of blanching temperature and time on peroxidase activity of chili (Capsicum annum L.)", The 4th Rajamangala University of Technology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exKwanhathai Chaethong , exJidaras Thanaprechawong, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Properties of dried chili pretreated with metabisulfite and citric acid", การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exDuenchay Tunnarut, exKamolwan Kaewcham, exChutiwan Jatupornpong , inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Color change of chili powder prepared from soaking in low concentration of sodium metabisulfite.", The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exKwanhathai Chaethong , exJidaras Thanaprechawong, exDuenchay Tunnarut, exKamolwan Kaewcham, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of soaking time and metabisulfite concentration on the quality of dried chili", The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย