Person Image

  Education

  • PhD ( Materials Chemistry), Northwestern University, USA, 2554
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  surface modificationBiologicbisphenol AblisterBPABPA-NI lacquercanned foodcanned foodscapacitor Carbon dioxide gasCO2 captureCO2 sensorDelivery systemElectrochemical impedance spectroscopyelectrochemical impedance spectroscopy (EIS)electrochemistryfood contact materialfood qualityhalloysitehalloysite nanotubelacquermigrationNanoclayOrally administrationorgao fatty acidproton conductivityself-assemble monolayerself-assembled monolayerself-assembled monolayers (SAMs)surface analysisSurface chargeSurface modificationกรดอินทรีย์กราฟีนการเกาะตัวการนำไฟฟ้าโปรตรอนการบวมพองการป้องกันการกัดกร่อนการวิเคราะห์พื้นผิวขั้วไฟฟ้าขั้วไฟฟ้าประยุกต์คอปเปอร์คุณภาพอาหารกระป๋องแคปไซซินไคโตซานชีวภัณฑ์เซนเซอร์เซ็นเซอร์ตัวกัดกร่อนตัวจับจำเพาะตัวดูดซับทรงกระบอกขนาดนาโนฮาโลอีไซด์ทรงกระบอกขนาดนาโนฮาโลอีไซด์ กาเทคนิคไฟฟ้าเคมีนาโนเซนเซอร์ บิลโลโซมบีพีเอบีสฟีนอล เอปลานิลปลำนิโปรไบโอติกส์พาสเจอรเรลลา มัลโตซิดาไพเธียมไฟโตแบคทีเรียไฟฟ้าเคมี แมวไมเกรชันยาฆ่าแมลงระบบนำส่งระบบนำส่งวัคซีนแร่ดินขาวลิ้นอิเล็กทรอนิกส์ ลิโปโซมแลกเกอร์แลกเกอร์ชนิดไม่มี BPAโลหะคอปเปอร์วัคซีนวัคซีนชนิดกินวัคซีนชนิดแช่วัสดุสัมผัสอาหารวัสดุอัจฉริยะ ไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าไวรัสโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบใสเตร็ปโตคอกคัส ซูอิสสเตร็ปโตคอกโคซีสสเตรปโตคอคโคซิสสารต้านไวรัสสารประกอบอินทรีย์สุกรสุนัขเหล็กกล้าไร้สนิมอาหารกระป๋องอิเล็กทรอนิกส์แบบโค้งงอได้ อิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ อิเลคตรอนเอชไอวีเอพีพีแอปตาเมอร์แอโรโมแนส

  Interest

  ไฟฟ้าเคมี , ตัวจับจำเพาะ, เซนเซอร์, ตัวดูดซับ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Surface modification of SnO2 photoelectrodes in dye-sensitized solar cells: Significant improvements in photovoltage via Al2O 3 atomic layer depositionPrasittichai C., Prasittichai C., Hupp J., Hupp J.2010Journal of Physical Chemistry Letters
   1(10),pp. 1611-1615
   203
   2Photocurrent enhancement by surface plasmon resonance of silver nanoparticles in highly porous dye-sensitized solar cellsJeong N., Prasittichai C., Hupp J.2011Langmuir
   27(23),pp. 14609-14614
   155
   3Glass-encapsulated light harvesters: More efficient dye-sensitized solar cells by deposition of self-aligned, conformal, and self-limited silica layersSon H., Wang X., Prasittichai C., Jeong N., Aaltonen T., Aaltonen T., Gordon R., Hupp J., Hupp J.2012Journal of the American Chemical Society
   134(23),pp. 9537-9540
   93
   4Self-Correcting Process for High Quality Patterning by Atomic Layer DepositionMinaye Hashemi F., Prasittichai C., Prasittichai C., Bent S.2015ACS Nano
   9(9),pp. 8710-8717
   84
   5Dye stabilization and enhanced photoelectrode wettability in water-based dye-sensitized solar cells through post-assembly atomic layer deposition of TiO2Son H., Prasittichai C., Mondloch J., Luo L., Wu J., Kim D., Farha O., Hupp J., Hupp J.2013Journal of the American Chemical Society
   135(31),pp. 11529-11532
   81
   6Fast transporting ZnO-TiO 2 coaxial photoanodes for dye-sensitized solar cells based on ALD-modified SiO 2 aerogel frameworksWilliams V., Jeong N., Prasittichai C., Farha O., Pellin M., Pellin M., Hupp J., Hupp J.2012ACS Nano
   6(7),pp. 6185-6196
   72
   7A new resist for area selective atomic and molecular layer deposition on metal-dielectric patternsHashemi F., Prasittichai C., Bent S.2014Journal of Physical Chemistry C
   118(20),pp. 10957-10962
   65
   8Systematic modulation of quantum (electron) tunneling behavior by atomic layer deposition on nanoparticulate SnO2 and TiO2 photoanodesPrasittichai C., Prasittichai C., Avila J., Farha O., Hupp J., Hupp J.2013Journal of the American Chemical Society
   135(44),pp. 16328-16331
   65
   9Novel 3-nitro-1 h -1,2,4-triazole-based aliphatic and aromatic amines as anti-chagasic agentsPapadopoulou M., Trunz B., Bloomer W., McKenzie C., Wilkinson S., Prasittichai C., Brun R., Kaiser M., Torreele E.2011Journal of Medicinal Chemistry
   54(23),pp. 8214-8223
   45
   10Enhanced electrocatalytic reduction of CO 2 with ternary Ni-Fe 4S 4 and Co-Fe 4S 4-based biomimetic chalcogelsYuhas B., Prasittichai C., Hupp J., Kanatzidis M.2011Journal of the American Chemical Society
   133(40),pp. 15854-15857
   44
   11Effective panchromatic sensitization of electrochemical solar cells: Strategy and organizational rules for spatial separation of complementary light harvesters on high-area photoelectrodesJeong N., Jeong N., Son H., Prasittichai C., Lee C., Lee C., Jensen R., Farha O., Hupp J., Hupp J.2012Journal of the American Chemical Society
   134(48),pp. 19820-19827
   40
   12Improving area-selective molecular layer deposition by selective SAM removalPrasittichai C., Prasittichai C., Pickrahn K., Minaye Hashemi F., Bergsman D., Bent S.2014ACS Applied Materials and Interfaces
   6(20),pp. 17831-17836
   38
   13Post-assembly atomic layer deposition of ultrathin metal-oxide coatings enhances the performance of an organic dye-sensitized solar cell by suppressing dye aggregationSon H., Son H., Kim C., Kim C., Kim D., Jeong N., Jeong N., Prasittichai C., Prasittichai C., Luo L., Wu J., Farha O., Farha O., Wasielewski M., Hupp J.2015ACS Applied Materials and Interfaces
   7(9),pp. 5150-5159
   35
   14Area selective molecular layer deposition of polyurea filmsPrasittichai C., Zhou H., Bent S.2013ACS Applied Materials and Interfaces
   5(24),pp. 13391-13396
   31
   15Surface-modified halloysite nanotubes as electrochemical CO2SensorsJeamjumnunja K., Cheycharoen O., Phongzitthiganna N., Hannongbua S., Prasittichai C.2021ACS Applied Nano Materials
   1
   16An oral biologics carrier from modified halloysite nanotubesPumchan A., Cheycharoen O., Unajak S., Prasittichai C.2021New Journal of Chemistry
   45(20),pp. 9130-9136
   1
   17Erratum: Surface modification of SnO2 photoelectrodes in dye-sensitized solar cells: Significant improvements in photovoltage via Al 2O3 atomic layer deposition (The Journal of Physical Chemistry Letters (2010) 1 (1611-1615) DOI: 10.1021/jz100361f)Prasittichai C., Hupp J.2011Journal of Physical Chemistry Letters
   2(7),pp. 824
   0
   18Surface modification of SnO2 photoelectrodes in dye-sensitized solar cells: Significant improvements in photovoltage via Al2O3 atomic layer depositionPrasittichai C., Prasittichai C., Hupp J., Hupp J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
   0