Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  Aphis craccivoraApis dorsataAsian elephantBee biodiversityBelostomotidaeCassava mealybugCOIcollective decision makingCollective decision-makingconsensuscowpea aphidDiversityDNA sequenceDung-utilizing insectsElongation factor–1 alphaEntomologyEntomopathogenic nematodegenetic distancegenetic diversityGenetic structuregenetic variationgeographic variationgeometric morphometricsGiant honeybeegroup movementHaplotypeHeterorhabditishoney beehost raceIndividual behaviourInsect decomposerinsect pestInsecticide susceptibilityIsthmus of Kralocal adaptationmicrosatellitesMigrationmitochondrial COImitochondrial DNAmorphometicsPhenacoccus manihotiPopulation geneticpopulation structurestingless beesswarmingTeakteak beehole borerTetragonilla collinaTetragonula fuscobalteataTetragonula fuscobalteata Tetragonula pagdeniwing venation patternXyleutes ceramicusXyleutes ceramicus Walkerการควบคุมโดยชีววิธีการป้องกันกำจัดความแปรผันทางพันธุกรรมความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมความอ่อนแอต่อสารฆ่าแมลงโครงสร้างทางพันธุกรรมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯจีโอเมตริกจุดกำเนิดลูกผสมชันโรงชีววิธีดีเอ็นเอบาร์โคดต้นสักแตนเบียนแบคทีเรียบีทีแบคทีเรียร่วมอาศัยแบคทีเรียอาศัยแบบทุติยภูมิปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสประชากรประชากรผีเสื้อประสิทธิภาพการผสมเกสรป่าชายเลนผีเสื้อหนอนเจาะต้นสักผึ้งพันธุ์เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังเพลี้ยอ่อนถั่วภาวะโลกร้อนมวนน้ำมอร์โฟเมตริกมอร์โฟเมทริกส์แมลงดานาแมลงพาหะแมลงอาศัยยีน vip3ระดับเศรษฐกิจโรงเรือนลักษณะทางพันธุศาสตร์ลำดับนิวคลีโอไทด์สายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงหนอนกระทู้ผักหนอนกระทู้หอมอัตราส่วนเพศอาหารเทียม

  Interest

  Entomology, Apiculture, Bee biodiversity, Population genetic

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Genetic Diversity of Apis spp. in Thailand Inferred from 28S rRNA Nuclear and Cytochrome b Mitochondrial Gene SequencesMeemongkolkiat T., Rattanawannee A., Chanchao C.2019Psyche (London)
   2019
   1
   2Genetic characterization of exotic commercial honey bee (Hymenoptera: Apidae) populations in Thailand reveals high genetic diversity and low population substructureRattanawannee A., Duangphakdee O., Chanchao C., Teerapakpinyo C., Warrit N., Wongsiri S., Oldroyd B.P.2020Journal of Economic Entomology
   113(1),pp. 34-42
   1
   3Analysis of genetic variation among cowpea aphid (Hemiptera: Aphididae) populations evidenced from mitochondrial and nuclear DNA sequencesRattanawannee A., Wongsa K., Duangphakdee O.2021Annals of the Entomological Society of America
   113(3),pp. 149-159
   0
   4Genetic variation of Heterorhabditis indica Poinar, Karunakar & David (Nematoda, Rhabditida) population in ThailandNitjarunkul A., Rattanawannee A., Noosidum A.2020Agriculture and Natural Resources
   54(4),pp. 453-462
   0
   5No evidence that habitat disturbance affects mating frequency in the giant honey bee Apis dorsataRattanawannee A., Chanchao C., Wongsiri S., Oldroyd B.2012Apidologie
   43(6),pp. 761-770
   0
   6Insect diversity during different stages of asiatic elephant dung deterioration in eastern ThailandRattanawannee A., Duangpukdee O., Poolprasert P.2013Kasetsart Journal - Natural Science
   47(3),pp. 387-397
   0
   7Morphometric and genetic variation of small dwarf honeybees apis andreniformis smith, 1858 in ThailandRattanawannee A., Chanchao C., Wongsiri S.2007Insect Science
   14(6),pp. 451-460
   12
   8Genetic structure of a giant honey bee (Apis dorsata) population in northern Thailand: Implications for conservationRattanawannee A., Chanchao C., Lim J., Wongsiri S., Oldroyd B.2013Insect Conservation and Diversity
   6(1),pp. 38-44
   10
   9Gender and species identification of four native honey bees (Apidae: Apis) in Thailand based on wing morphometic analysisRattanawannee A., Chanchao C., Wongsiri S.2010Annals of the Entomological Society of America
   103(6),pp. 965-970
   9
   10Consensus building in giant Asian honeybee, Apis dorsata, swarms onthe moveMakinson J., Schaerf T., Rattanawannee A., Rattanawannee A., Oldroyd B., Beekman M.2014Animal Behaviour
   93,pp. 191-199
   6
   11Genetic structure of the aphis craccivora (Hemiptera: Aphididae) from Thailand inferred from mitochondrial COI gene sequenceWongsa K., Duangphakdee O., Rattanawannee A.2017Journal of Insect Science
   17(4)
   6
   12How does a swarm of the giant Asian honeybee Apis dorsata reach consensus? A study of the individual behaviour of scout beesMakinson J.C., Makinson J.C., Schaerf T.M., Schaerf T.M., Rattanawannee A., Rattanawannee A., Oldroyd B.P., Beekman M.2016Insectes Sociaux
   63(3),pp. 395-406
   4
   13Geometric morphometric analysis of giant honeybee (Apis dorsata Fabricius, 1793) populations in ThailandRattanawannee A., Chanchao C., Wongsiri S.2012Journal of Asia-Pacific Entomology
   15(4),pp. 611-618
   4
   14Genetic structure of teak beehole borer, Xyleutes ceramicus (Lepidoptera: Cossidae), in northern ThailandPanyamang A., Duangpakdee O., Rattanawannee A.2018Agriculture and Natural Resources
   52(1),pp. 66-74
   3
   15Mitochondrial sequencing and geometric morphometrics suggest two clades in the Tetragonilla collina (Apidae: Meliponini) population of ThailandRattanawannee A., Jeratthitikul E., Duangpakdee O., Oldroyd B.2017Apidologie
   48(6),pp. 719-731
   2
   16Genetic variation of cassava mealybug, phenacoccus manihoti (Hemiptera: Pseudococcidae), based on dna sequences from mitochondrial and nuclear genesRattanawannee A., Chongrattanameteekul W.2016Walailak Journal of Science and Technology
   13(2),pp. 123-132
   2
   17Discrimination of two Tetragonula (Apidae: Meliponini) species in Thailand using geometric morphometric analysis of wing venationRattanawannee A., Duangpakdee O., Rod-Im P., Hepburn R.2015Kasetsart Journal - Natural Science
   49(5),pp. 700-710
   1