Person Image

  Education

  • วท.บ. (โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • Ph.D. (Agriculture), University of Sydney , AUSTRALIA, 2551

  Expertise Cloud

  16S rRNA geneAcidovorax avenae subsp. citrulli.Acidovorax avenea subsp. citrulliAFLPAmplified fragment length polymorphismantibodyantimicrobial genesArticlebacteriaBacteria (microorganisms)bacterial blightbacterial blight of ricebacterial brown spotBacterial disease of orchidBacterial Fruit BlotchBacterial leaf blightBacterial leaf streakBacterial leaf streak diseasebacterial virulenceBayes theoremBayesian analysisBayesโ€™ RulebegomovirusBiologTMBiosafetyBiosensorBiosensor, Corn, Development ,Detection,Biotech cropbogomovirsuBotrytisBuKholderira glumaeBurkholderia glumaecankerChatbotChiliChilli veinal mottle virusChiVMVChiVMV-KPS9ChiVMV-NKCitruscoat protein genecontrolled studyco-PCRCornCorn wilt diseasecrossCucurbitDeep learningdeployment of resistant geneDetectionDiagnosisGWASidentificationimage augmentationImage processingimage recognitionIn silico AFLP-PCRincidenceinfection rateinfectious diseaseLAMP techniqueLeifsonia xyli subsp. xyliLINEMagnaporthe oryzaeGenotyping-by-sequencing (GBS)Association mappingVirulence geneRice blastMaize dwarf mosaic virusmaize virusesmeasurement accuracymembrane proteinMonoclonal antibodymouldMultilocus sequence analysisnifH geneNitrogenase reductasenonhumannucleocapsid protein geneObject detection and classificationPantoea stewartii subsp. stewartii (Pss)pathotypePathotype diversityPCRpepperPGPRprediction modelPseudomonas fuscovaginaericeRice bacterial leaf blightXanthomonasการจัดการโรคข้าวอินทรีย์แตงเทคนิคแลมป์ไบโอพีซีอาร์พริกพันธุ์ต้านทานยูคาลิปตัสโรคขอบใบแห้งโรคใบขีดโปร่งแสงโรคไวรัสไวรัสอ้อย

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช, อณูชีววิทยาโรคพืช , แบคทีเรียสาเหตุโรคพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 69 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 41 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 30 เรื่อง (เชิงวิชาการ 27 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 6 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Genetic Diversity and Allelic Frequency of Selected Thai and Exotic Rice Germplasm Using SSR MarkersPathaichindachote W., Pathaichindachote W., Pathaichindachote W., Panyawut N., Sikaewtung K., Patarapuwadol S., Patarapuwadol S., Muangprom A., Muangprom A., Muangprom A.2019Rice Science
  26(6),pp. 393-403
  15
  2A system for automatic rice disease detection from rice paddy images serviced via a ChatbotTemniranrat P., Kiratiratanapruk K., Kitvimonrat A., Sinthupinyo W., Patarapuwadol S.2021Computers and Electronics in Agriculture
  185
  14
  3Molecular taxonomy of a new potyvirus isolated from chilli pepper in ThailandChiesombat P., Sae-Ung N., Attathom S., Patarapuwadol S., Siriwong P.1998Archives of Virology
  143(10),pp. 1855-1863
  13
  4Marker assisted introgression of multiple genes for bacterial blight resistance into aromatic Myanmar rice MK-75Win K., Korinsak S., Sirithunya P., Lanceras-Siangliw J., Jamboonsri W., Da T., Patarapuwadol S., Toojinda T.2013Field Crops Research
  154,pp. 164-171
  13
  5A Strain of an Emerging Indian Xanthomonas oryzae pv. oryzae Pathotype Defeats the Rice Bacterial Blight Resistance Gene xa13 Without Inducing a Clade III SWEET Gene and Is Nearly Identical to a Recent Thai IsolateCarpenter S.C.D., Mishra P., Ghoshal C., Dash P.K., Wang L., Midha S., Laha G.S., Lore J.S., Kositratana W., Singh N.K., Singh K., Patil P.B., Oliva R., Patarapuwadol S., Bogdanove A.J., Rai R.2018Frontiers in Microbiology
  9(NOV)
  12
  6Genome-wide association mapping of virulence gene in rice blast fungus Magnaporthe oryzae using a genotyping by sequencing approachKorinsak S., Tangphatsornruang S., Pootakham W., Wanchana S., Plabpla A., Jantasuriyarat C., Patarapuwadol S., Vanavichit A., Toojinda T.2019Genomics
  111(4),pp. 661-668
  11
  7Using deep learning techniques to detect rice diseases from images of rice fieldsKiratiratanapruk K., Temniranrat P., Kitvimonrat A., Sinthupinyo W., Patarapuwadol S.2020Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  12144 LNAI,pp. 225-237
  11
  8Rice Diseases Recognition Using Effective Deep Learning ModelsMathulaprangsan S., Lanthong K., Jetpipattanapong D., Sateanpattanakul S., Patarapuwadol S.20202020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, ECTI DAMT and NCON 2020
  ,pp. 386-389
  9
  9Sampling for disease absence—deriving informed monitoring from epidemic traitsBourhis Y., Gottwald T.R., Lopez-Ruiz F.J., Patarapuwadol S., van den Bosch F.2019Journal of Theoretical Biology
  461,pp. 8-16
  7
  10Genome-wide association analysis identifies resistance loci for bacterial leaf streak resistance in rice (Oryza sativa L.)Sattayachiti W., Wanchana S., Arikit S., Nubankoh P., Patarapuwadol S., Vanavichit A., Darwell C.T., Toojinda T.2020Plants
  9(12),pp. 1-16
  7
  11An xa5 Resistance Gene-Breaking Indian Strain of the Rice Bacterial Blight Pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae Is Nearly Identical to a Thai StrainCarpenter S.C.D., Mishra P., Ghoshal C., Dash P.K., Wang L., Midha S., Laha G.S., Lore J.S., Kositratana W., Singh N.K., Singh K., Patil P.B., Oliva R., Patarapuwadol S., Bogdanove A.J., Rai R.2020Frontiers in Microbiology
  11
  5
  12Rice disease recognition using effective deep neural networksMathulaprangsan S., Patarapuwadol S., Lanthong K., Jetpipattanapong D., Sateanpattanakul S.2021Journal of Web Engineering
  20(4),pp. 853-878
  1
  13Isolation and characterization of bacteriophages infecting Burkholderia glumae, the major causal agent of bacterial panicle blight in riceJungkhun N., Jungkhun N., Jungkhun N., Farias A.R.G., Farias A.R.G., Barphagha I., Patarapuwadol S., Ham J.H.2021Plant Disease
  105(9)
  1
  14Phylogenetic Characterization and Genome Sequence Analysis of Burkholderia glumae Strains Isolated in Thailand as the Causal Agent of Rice Bacterial Panicle BlightJungkhun N., Jungkhun N., de Farias A.R.G., Watcharachaiyakup J., Watcharachaiyakup J., Kositcharoenkul N., Ham J.H., Patarapuwadol S.2022Pathogens
  11(6)
  0
  15Resistance of R5 transgenic papaya to papaya ringspot virusArlai C., Arlai C., Patarapuwadol S., Attathom S.2014Thai Journal of Agricultural Science
  47(4),pp. 235-240
  0