Person Image

  Education

  • Ph.D. (Electrical Engineering), Syracuse University, USA, 2545
  • M.S. (Electrical Engineering), Syracuse University, USA, 2543
  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  beamformingCUDAdual mode antennadynamic receive beamformingFMCWFPGAFWHMgas industriesGISGPSGPUgraphics processing unitindoor positioning systemink-jet printinginstrumentK-meank-meansKUBICSlateral resolutionlocating systemmachine learningMajority voterOptimizationOutlet SocketParkinson’s diseasepassive RFIDPD voicePhotoplethysmographyPinger localizationPinger pulsesPLCpropagation constantPSFpulsequantizationRADARradio-frequency identification (RFID) measurementsrailway electrificationRate estimationraw dataRCSRegion-of-interestRegions of interestRemote photoplethysmographyresonatorRF/Microwave Devices (Antenna System, Filter, Coupler, Mixer, Amplifier)RFIDRFID tag antennaRFID tag antennas.ripenripenessRSS-RTOFRTOF- RSSsectorsemi-lumped capacitorsensorsingle focusingslot antennaslot array antenna Smartphonesorting networks-parametersparse representationSplice ConnectorsSpurious frequencySteerable ArraysSubintervalssupport vector machineswitched-beamTheoretical Electromagneticsthru reflect lineUHF RFIDultrasoundUltrasound Imagingultrasound imaging systemunderwater pipeline maintenanceunderwater pipeline monitoringUTDW-BandWireless Networkการวัดแบบไม่ทำลายความแก่เครื่องมือซับสเตรทงอได้เซ็นเซอร์ไดอิเล็กทริกเทคโนโลยีการพิมพ์สารตัวนำโทรคมนาคมเพอร์มิตติวิตี้มะม่วงระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าระบบสมองกลฝังตัวระบบสายส่งกำลังไฟฟ้าแคทินารีระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุสนามไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าสมองกลฝังตัวสายดินสายอากาศอิเล็กทรอนิกส์

  Interest

  RF/Microwave Devices (Antenna System, Filter, Coupler, Mixer, Amplifier), Numerical Method in Electromagnetics (Method of Moments), Theoretical Electromagnetics, Non-Destructive Testing, Ultrasound Imaging

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Electromagnetic scattering from an arbitrarily shaped three-dimensional homogeneous chiral bodyWorasawate D., Mautz J., Arvas E.2003IEEE Transactions on Antennas and Propagation
  51(5),pp. 1077-1084
  79
  2A Graphical User/Interface (GUI) for plane-wave scattering from a conducting, dielectric, or chiral sphereDemir V., Elsherbeni A., Worasawate D., Arvas E.2004IEEE Antennas and Propagation Magazine
  46(5),pp. 94-99
  45
  3Affordable ink-jet printed antennas for RFID applicationsPranonsatit S., Worasawate D., Sritanavut P.2012IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology
  2(5),pp. 878-883
  19
  4Automatic Classification of the Ripeness Stage of Mango Fruit Using a Machine Learning ApproachWorasawate D., Sakunasinha P., Chiangga S.2022AgriEngineering
  4(1),pp. 32-47
  17
  5A switched-beam antenna using circumferential-slots on a concentric sectoral cylindrical cavity excited by coupling slotsWounchoum P., Worasawate D., Phongcharoenpanich C., Krairiksh M.2011Progress in Electromagnetics Research
  120,pp. 127-141
  16
  6An improvement of an RFID indoor positioning system using one base stationHatthasin U., Thainimit S., Vibhatavanij K., Premasathian N., Worasawate D.20092009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2009
  2009-January,pp. 862-865
  11
  7A two-slot array antenna on a concentric sectoral cylindrical cavity excited by a coupling slotWounchoum P., Worasawate D., Phongcharoenpanich C., Krairiksh M.2008Progress in Electromagnetics Research
  86,pp. 135-154
  9
  8Electromagnetic resonances and Q factors of a chiral sphereWorasawate D., Mautz J., Arvas E.2004IEEE Transactions on Antennas and Propagation
  52(1),pp. 213-219
  9
  9An ultrasound imaging system prototype for raw data acquisitionTechavipoo U., Keinprasit R., Pinunsottikul P., Jewajinda Y., Punyasai C., Thajchayapong P., Siritan T., Worasawate D.20125th 2012 Biomedical Engineering International Conference, BMEiCON 2012
  8
  10One base station approach for indoor geolocation system using RFIDHatthasin U., Vibhatavanij K., Worasawate D.2007Asia-Pacific Microwave Conference Proceedings, APMC
  7
  11Beamforming complexity reduction methods for low-cost FPGA-based implementationSiritan T., Techavipoo U., Worasawate D., Keinprasit R., Pinunsottikul P., Sugino N., Thajchayapong P.2013BMEiCON 2013 - 6th Biomedical Engineering International Conference
  7
  12Toward optimal computation of ultrasound image reconstruction using CPU and GPUTechavipoo U., Worasawate D., Boonleelakul W., Keinprasit R., Sunpetchniyom T., Sugino N., Thajchayapong P.2016Sensors (Switzerland)
  16(12),pp. 2-17
  6
  13Enhanced pseudo-dynamic receive beamforming using focusing delay error compensationSiritan T., Techavipoo U., Worasawate D., Keinprasit R., Pinunsottikul P., Sugino N., Thajchayapong P.2014BMEiCON 2014 - 7th Biomedical Engineering International Conference
  3
  14Ultrasound beamforming and image reconstruction using CPU and GPUBoonleelakul W., Techavipoo U., Worasawate D., Keinprasit R., Sunpetchniyom T., Sugino N., Thajchayapong P.20162016 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016
  3
  15Magnetic field distributions of two-slot array antenna on a concentric sectoral cylindrical resonator excited by a coupling slotWounchoum P., Worasawate D., Phongcharoenpanich C., Krairiksh M.2008Proceedings of 2008 Asia Pacific Microwave Conference, APMC 2008
  2
  16Durian maturity identification using radar equation based on support vector classificationWorasawate D., Ampungart A., Krairiksh M.2007Asia-Pacific Microwave Conference Proceedings, APMC
  2
  17A pinger localization algorithm using sparse representation for autonomous underwater vehiclesKasetkasem T., Worasawate D., Tipsuwan Y., Thiennviboon P., Hoonsuwan P.2017ECTI-CON 2017 - 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 533-536
  2
  18A simple switched beam antenna system for a beacon node localization in wireless sensor NetworksWorasawate D., Kasetkasem T., Kesornpatumanun V., Noymai A., Klongpramong P., Ampungart A.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  1,pp. 217-220
  2
  19On the use of switched-beam antennas for a beacon node localization in wireless sensor networksKasetkasem T., Kesornpatumanun V., Werasowate D.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  1,pp. 285-288
  1
  20Simulated results for single layer dual mode antennas for UHF RFID tag using open stubsWorasawate D., Pechsuwan S.201313th International Symposium on Communications and Information Technologies: Communication and Information Technology for New Life Style Beyond the Cloud, ISCIT 2013
  ,pp. 81-84
  1
  21Improved Human Detection Algorithm by Indoor W-Band FMCW RADAR using K-means TechniqueWorasutr A., Worasawate D., Pongthavornkamol T., Fukawa K.2021Proceeding of the 2021 9th International Electrical Engineering Congress, iEECON 2021
  ,pp. 571-574
  1
  22Element spacing optimization for 2 by 2 arraysArpanutud K., Worasawate D., Kovavisaruch L., Fukawa K.20167th International Conference on Information Communication Technology for Embedded Systems 2016, IC-ICTES 2016
  ,pp. 14-18
  1
  23Classification of Parkinson's disease from smartphone recording data using time-frequency analysis and convolutional neural networkWorasawate D., Asawaponwiput W., Yoshimura N., Intarapanich A., Surangsrirat D.2023Technology and health care : official journal of the European Society for Engineering and Medicine
  31(2),pp. 705-718
  0
  24Improved Heart Rate Estimation From Facial Videos Using Hair Detection and Majority Vote in SubintervalsSunkom P., Worasawate D., Srisurangkul C., Nakayama M.2023Proceedings of JCSSE 2023 - 20th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering
  ,pp. 380-384
  0
  25Scattering from a small chiral radome of arbitrary shapeWorasawate D., Mautz J., Arvas E.2002Antem 2002 - International Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics, Conference Proceedings
  0
  26Experiments for element spacing on a 2 by 2 patch antenna arrayArpanutud K., Worasawate D., Kovavisaruch L., Fukawa K.20172017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017 - Proceedings
  0
  27Implementation of Asymmetric Kernel Median Filtering for Real-Time Ultrasound ImagingTechavipoo U., Keinprasit R., Khamkaew W., Dangsakul P., Thajchayapong P., Angamnuaysiri S., Worasawate D.2019BMEiCON 2018 - 11th Biomedical Engineering International Conference
  0
  28Welcome Message from the iSAI-NLP-AioT 2020 General CommitteeThreeramunkong T., Wutiwiwatchai C., Worasawate D., Isshiki T.2020Proceedings - 2020 15th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing, iSAI-NLP 2020
  0
  29A study of relationships between antenna length and impedance banwidih for a meandered rectangular microstrip antennaWorasawate D., Muangkaew R.2004Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 146-153
  0
  30Electromagnetic resonances and field distributions of a chiral filled spherical perfectly conducting cavityWorasawate D., Shahzad M., Krairiksh M.2008Progress in Electromagnetics Research
  82,pp. 77-94
  0
  31X-band front-end module of FMCW RADAR for collision avoidance applicationPongthavornkamol T., Worasutr A., Worasawate D., Kovavisaruch L.o., Kaemarungsi K.2021Engineering Journal
  25(5),pp. 61-70
  0
  32Compression of ultrasound RF data using quantization and decimationBoonleelakul W., Techavipoo U., Worasawate D., Keinprasit R., Pinunsottikul P., Sugino N., Thajchayapong P.2013BMEiCON 2013 - 6th Biomedical Engineering International Conference
  0
  33Investigation of mounting effect for single layer dual mode antenna for UHF RFID tag using open stubsWorasawate D., Pechsuwan S., Aimsaard S., Pawiang K.20142014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014
  0
  34Radiation characteristics of two-slot array antenna on a concentric sectoral cylindrical resonator excited by a coupling slotWounchoum P., Phongcharoenpanich C., Worasawate D., Krairiksh M.2007Asia-Pacific Microwave Conference Proceedings, APMC
  0
  35A method to quasi-model in-line devices in power line communications networksThanatthee C., Khongdeach T., Chongburee W., Worasawate D.2015Proceedings of the 20th Asia-Pacific Conference on Communication, APCC 2014
  ,pp. 331-335
  0