ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

2-isopropyl-5-methylphenolanther cultureAnthocyaninAntibacterial activityAutographa californicabacteriaCapsicum annuumclonal cell linedisease resistance genediversitydouble haploiddoubled haploidelectron microscopyElectrospinningFormulationfp25k genefragrant flowerGAPHelicoverpa armigeraHPLCinsect cellinsect cell cultureinvertaseMelastoma malabathricum L.nanofibernucleopolyhedroviruspepperplaque assayPueraria mirificaQ อาสาQuality AssuranceSeedshellacSpodoptera exiguastabilitysugarcanetissue cultureYeastกระเจี๊ยบแดงกวาวเครือขาวกะเพราการเกษตรการงอกของเมล็ดการเจริญเติบโตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรเกษตรอินทรีย์ข้าวข้าวสุพรรณบุรี 1ข้าวหอมมะลิ 105ความเป็นพิษต่อพืชความหลากหลายโคลงเคลงจุลินทรีย์ชีวโมเลกุลดับเบิลแฮพลอยด์แตงกวานวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยน้ำหมักชีวภาพแบคทีเรียทนกรดแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ปฐพีวิทยาป่าพรุปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ผลหลุดร่วงผักโขมฝึกอบรมพริกพฤกษเคมีพืชพืชปลอดโรคพืชผักพืชอาหารปลอดภัยเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกหอมยีสต์เร่วหอมลองกองสมุนไพรสายพันธุ์แท้สารต้านจุลินทรีย์สารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีนอลิกหนอนกระทู้ผักหนอนเจาะสมอฝ้ายหน่อไม้ฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยวโหระพาอโกลนีมาออกซาเลตอ้อยอ้อยทนแล้งอัลลีโลพาธีอาหารปลอดภัยอุตสาหกรรมเอนไซม์แอนโทไซยานิน

Executives


Persons (ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 25 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 5 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 7 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 2 คน, พนักงานห้องทดลอง 2 คน, พนักงานการเกษตร 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 10 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 49,643.88 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 56 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 64.92 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 153 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 102 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 137 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 166 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 106 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 133 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 189 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 93 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 144 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 431 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 185 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 246 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 291 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 237 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 31 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 23 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 94 รางวัล (เกียรติบัตร 21 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 13 รางวัล, ประชุมวิชาการ 60 รางวัล)