ส่วนกลางศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

breedingBrown planthopper toleranceClimate ready riceClinical nutritioncomplex carbohydrateDNA markerFlooding tolerancefolateFood Innovationfood productsFragranceFRAPGABAGeneGenetic variationGeneticsglycemichealth foodindexiron bioavailabilityMarker-assisted backcross selectionMarker-assisted Breedingmarker-assisted selectionmung beanMutationnext-generation sequencing (NGS)nutraceuticalNutritionalORACOryza sativa LOryza sativa L. Iron densityphytatephytate proteinpyramidingRAGRainbow Riceresistanceresistant starchricerice branrice bran oilRice Genomics Bioinformaticssoy beanการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงระบบการสังเคราะหืแสงข้าวข้าวไทยข้าวพื้นเมืองข้าวไร่พื้นเมืองไข่ข้าวไขมันในช่องท้องความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็กความหนาแน่นของธาตุเหล็กโครงการขยายพันธ์ุเชื้อจุลชีพประจำถิ่นในลำไส้ซินไบโอติกดัชนีน้ำตาลถั่วเขียวถั่วเหลืองเทคโนโลยีชีวภาพข้าวธนาคารธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติธนาคารรหัสพันธุกรรมธนาคารรหัสพันธุกรรมพันธุ์ข้าวนวัตน้ำมันรำข้าวโปรตีนผลิตภัณฑ์อาหารพรีไบโอติกพันธุกรรมข้าวพันธุ์ข้าวหอมพันธุ์พื้นเมืองโพรไบโอติกฟัยเตทโฟเลต ความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็กโภชนบำบัดโภชนาการบำบัดเมล็ดข้าวไมโครไบโอต้ายูคาลิปตัสรหัสพันธุกรรมระดับน้ำตาลหลังมื้ออาหารรำข้าวรีซิสแทนต์สตาร์ชโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอ้วนวิตามิน อีวิตามินอีวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารศักยภาพทางเศรษฐกิจสถานภาพงานวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหน่วยปฏิบัติการออกำลังกายเพื่อสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพอาหารเสริมอาหารออกแบบแอนโธไซยานิน

Executives


Persons (ส่วนกลางศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 131 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 88 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 43 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 7 เรื่อง (Unknown 7 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 33 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 12 รางวัล (เกียรติบัตร 9 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)