Journal

Article
การศึกษาความสัมพันธุ์ของลักษณะกากที่ปรากฏของถั่วเหลืองและงาดำกับปริมาณน้ำมันที่รับจากเครื่องสกัดน้ำมันแบบสกรูอัด
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
42(2)
Issue
พิเศษ
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2011
Page
61-64
Class
ชาติ
DOI
0
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)