Journal

การพัฒนาสารป้องกันการเกาะติดจากไขผึ้งและน้ำมันปาลม์โอเลอินสำหรับผลไม้อบแห้ง
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
41
1(พิเศษ)
516-519
มกราคม - เมษายน 2010
ชาติ
-
-
-
-