Journal

NECTEC Technical Journal (ISSN: 15132145)
2
8
119-126
กรกฎาคม - ตุลาคม 2000
ชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ลำดับข้อมูลชีวสารสนเทศ

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. การใช้ประโยชน์ :บริการฐานข้อมูล bio-mirror เพื่อให้นักวิจัยในประเทศสะดวกต่อการดาว์นโลดข้อมูลขนาดใหญ่,1 ม.ค. 2005 - 31 ธ.ค. 2006