Journal

ผลกระทบของวิธีการปรุงต่อปริมาณฟีนอลิก วิตามินซี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในใบตำลึง
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
49
2
553-556
มกราคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-