Journal

Article
ผลกระทบของวิธีการปรุงต่อปริมาณฟีนอลิก วิตามินซี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในใบตำลึง
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
49
Issue
2
Year
มกราคม - เมษายน 2018
Page
553-556
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-