Journal

กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lintillifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassum oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Garcilaria changii)
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (ISSN: 16863070)
9
1
63-75
ตุลาคม - พฤษภาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-