Journal

เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (ISSN: 01258370)
33
3
345-355
กันยายน - ธันวาคม 2012
นานาชาติ
Traditional
-
-
-

Author

Output From Project

เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :รูปแบบและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ แหล่งทุน :ส่วนตัว,2 ก.พ. 2009 - 30 ต.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อกระเป๋าตกตแต่งด้วยลวดลายไทดำ แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 เม.ย. 2010 - 31 ส.ค. 2010