ความหลากหลาย ความชุกชุม และช่วงเวลาการทำกิจกรรม ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exPHRAEMAI CHAISOMBOON, exPaanwaris Paansri, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exPEMIKA KANKA, inนายนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exBUNYATHIPORN KAEWDEE, exKITTIWARA SIRIPATTANUKUL, exAndaman Chankhao, "Abundance and factors affecting the appearance of Siamese fireback and Red junglefowl in the lowland forest of Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 24, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2023, หน้า 5718-5730
Publish Year National Conference 2
2023 exทักษิณ วงษ์ศล, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชัยวัฒน์ กล้าแข็ง, exศุภวัฒน์ เขียวภักดี, exวิรุฬห์ มงคลศิลป์, "ไมโครพลาสติกในมูลของเสือปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย", การประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 (The 15th Zoo Animal Conference), 27 - 29 สิงหาคม 2023, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exSudarat Muengkong, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าบริเวณสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 42, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย