การติดตามการทดแทนสังคมพืชในพื้นที่ปล่อยทิ้งร้าง พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year International Journal 2
2024 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exTohru Nakashizuka, exTomoyuki Saitoh, exKeizo HIRAI, inนายสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exLamthai Asanok, exWongsatorn Phumphuang, exNoppakun Danrad, exSura Pattanakiat, "Long Term Seasonal Variability on Litterfall in Tropical Dry Forests, Western Thailand", Forest, ปีที่ 14, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2024, หน้า 1-17
2023 exRitthikai Saikhammoon, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exWongsatorn Phumphuang, exTorlarp Kamyo, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Forest Restoration in an Abandoned Seasonally Dry Tropical Forest in the Mae Klong Watershed, Western Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กันยายน 2023, หน้า 1-15
Publish Year National Conference 1
2023 exPeerawut Rincam, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPiyapong Soubsen, exPannita Cheksaengthong, exWayupak Seemaek, exPurita Samosorn, exPadermchai Tangsiripaiboon, "การประเมินความหนาแน่นประชากรของนกในวงศ์นกเงือก บริเวณพื้นที่ระหว่างหน่วยพิทักษ์ป่าเบ้คี ถึงหน่วยพิทักษ์ป่าอุตะคี (สันนกเงือก) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 42, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย