สมบัติพรีไบโอติกจากสาหร่ายทะเลต่อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารจำลองของมนุษย์ เพื่อพัฒนาเป็นอาหารฟังก์ชัน