การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนสำหรับการใช้ประโยชน์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

Sub Project

Publish Year International Journal 5
2022 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exVittawin Lapkeatseree, exThanapha Numpilai, exChin Kui Cheng, exJumras Limtrakul, "CO2 hydrogenation to light olefins over mixed Fe-Co-K-Al oxides catalysts prepared via precipitation and reduction methods", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 428, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 131389-1-12
2022 exKanticha Jaroenpanon, exWorapinit Tiyatha, exThanaphat Chukeaw, exSarannuch Sringam, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exChularat Wattanakit, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exKajornsak Faungnawakij, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Na2WO4-MnxOy supported on SiO2 or La2O3 as fiber catalysts by electrospinning for oxidative coupling of methane", Arabian Journal of Chemistry, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 103577-1-15
2022 exJeong Y., exPark J., exLee S., exOh S.H., exKim W.J., exJi Y.J., exPark G.Y., exSeok D., exShin W.H., exOh J.-M., exLee T., exPark C., inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSohn H., "Iron oxide-carbon nanocomposites modified by organic ligands: Novel pore structure design of anode materials for lithium-ion batteries", Journal of Electroanalytical Chemistry, ปีที่ 904, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 115905-1-12
2022 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exThanapha Numpilai, exSupinya Nijpanich, exNarong Chanlek, exPinit Kidkhunthod, exChin Kui Cheng, exKim Hoong Ng, exDai-Viet N. Vo, exSomlak Ittisanronnachai, exChularat Wattanakit, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exJumras Limtrakul, "Enhanced CO2 hydrogenation to higher alcohols over K-Co promoted In2O3 catalysts", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 431, ฉบับที่ part3, มีนาคม 2022, หน้า 133211-1-133211-10
2021 exBamidele Victor Ayodele, exMay Ali Alsaffar, exSiti Indati Mustapa, exAdesoji Adesina, exRamesh Kanthasamy, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exSureena Abdullah, "Process intensification of hydrogen production by catalytic steam methane reforming: Performance analysis of multilayer perceptron-artificial neural networks and nonlinear response surface", Process Safety and Environmental Protection, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 315-329