การตกแต่งสำเร็จผ้าไหมเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษาด้วยสารตกแต่งสำเร็จที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม