การทำบริสุทธิ์สารประกอบฟีนอลซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สกัดได้จากกากกาแฟด้วยเทคโนโลยีเบดเคลื่อนที่จำลองแบบสามโซน

Publish Year International Journal 3
2023 inดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, อาจารย์, exSupaphorn Palitsakun, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Three-zone simulated moving bed for the separation of chlorogenic acid and caffeine fractions in the liquid extract of spent coffee grounds", Heliyon, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023, หน้า e21340-(1-21)
2021 inดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, อาจารย์, exขวัญชนก นักฆ้อง, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Enhanced separation of chlorogenic and gallic acids extracted from spent coffee grounds using a three-zone simulated moving bed process with partial feed and partial collection strategies", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, ปีที่ 96, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 1742-1757
2021 exขวัญชนก นักฆ้อง, inดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, อาจารย์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "The Design of Three-Zone Simulated Moving Bed Process for the Separation of Chlorogenic and Gallic Acids Extracted from Spent Coffee Grounds", Waste and Biomass Valorization, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 2389-2405