การศึกษาและปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากจุลินทรีย์ทนร้อน สำหรับการสลายวัสดุชีวมวลในอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบชีวภาพ

Publish Year International Conference 1
2019 exParichat Putthasang, exWarisara Tungkamanee, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Expression and characterization of two GH1 beta-glucosidases from Clostridium thermocellum", the 14th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 22 - 23 กรกฎาคม 2019, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)