การศึกษาความต้านทานและลักษณะอาการโรคที่เกิดจากเชื้อไวรอยด์ PCFVd บนมะเขือเทศ พริก และมะเขือ สายพันธุ์ต่างๆ