การผลิตกลีเซอรอลคาร์บอเนตจากกลีเซอรอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียม-อะลูมินาเป็นองค์ประกอบ