การผลิตกลีเซอรอลคาร์บอเนต, 1,3-โพรเพนไดออล และฟิล์มบรรจุภัณฑ์จากกลีเซอรอล

Sub Project

Publish Year International Journal 6
2022 exAraya Chotchuang, exPawitra Kunsuk, exAmornpun Phanpitakkul, exSarun Chanklang , inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Production of glycerol carbonate from glycerol over modified sodium-aluminate-doped calcium oxide catalysts", Catalysis Today, ปีที่ 388–389, ฉบับที่ -, เมษายน 2022, หน้า 351-359
2022 exSarun Chanklang , exWongsaphat Mondach, exPooripong Somchuea, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exKajornsak Faungnawakij, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Hydrogenolysis of glycerol to 1,3-propanediol over H-ZSM-5-supported iridium and rhenium oxide catalysts", Catalysis Today, ปีที่ 397-399, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022, หน้า 356-364
2021 exThanapha Numpilai, exChin Kui Cheng, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exKajornsak Faungnawakij, exJumras Limtrakul, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Sustainable utilization of waste glycerol for 1,3-propanediol production over Pt/WOx/Al2O3 catalysts: Effects of catalyst pore sizes and optimization of synthesis conditions", Environmental Pollution, ปีที่ 272, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 116029-116029
2021 exWongsaphat Mondach, exSarun Chanklang , exPooripong Somchuea, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exKajornsak Faungnawakij, exHiesang Sohn, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Highly efficient TiO2-supported Co-Cu catalysts for conversion of glycerol to 1,2-propanediol", Scientific Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, หน้า 1-15
2019 inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Wanasorn Somphol, exThipjak Na Lampang, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, ex Surapich Loykulnan, "Natural rubber reinforced by nanocellulose extracted from dried rubber leaves", AIP Conference Proceedings, ปีที่ 2083, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019, หน้า ---
2019 exWanasorn Somphol, exThipjak Na Lampang, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exPongdhorn Sae-oui, exSurapich Loykulnant, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Polyethylene Glycol in Nanocellulose/PLA Composites", Key Engineering Materials, ปีที่ 821, ฉบับที่ -, กันยายน 2019, หน้า 89-95