การโคลนยีนและผลิตโปรตีนจากตำแหน่งโปรเฟจของเชื้อแบคทีเรีย Candidatus Liberibacter asiaticus ที่ก่อให้เกิดโรคฮวงลองบิงในพืชตระกูลส้ม เพื่อศึกษาโครงสร้างและความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรค