การศึกษา LTR-retrotransposons ในบัวประดับสกุลนิมเฟีย เพื่อการระบุชนิดของ transposons การวิเคราะห์แผนภูมิทางพันธุกรรม และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล และการปรับปรุงลักษณะของบัวประดับด้วยการฉายรังสีแกมมา

Publish Year International Journal 1
2018 exRunch Tuntipaiboontana, inดร.จตุพร กุลอึ้ง, อาจารย์, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Diverse Ty1-copia Retrotransposons Found in Waterlilies of the Genus Nymphaea", HORTICULTURE JOURNAL, ปีที่ 87, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 524-531

แสดงความคิดเห็น

(0)