Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2520
  • M.Sc.(Agriculture), University of Western Australia , ออสเตรเลีย, 2532
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2522
  • Ph.D.(Molecular Genetics), Oregon State University , สหรัฐอเมริกา, 2541

  Expertise Cloud

  5-azacytidineA lineactivation energyAFLPbarleyBioinformaticsBivalviaColor changecombining abilitydiffusionDNA markerDNA markersDNA methylationEleusine coracanaEthiopiafield weatheringfield weathering resistancefinger milletGenetic Diversityheterosishybrid detectionhybrid riceIntelligent packagingInterspecific hybridizationJatropha curcas L.MaizeMASmolecular markersNymphaearice qualitysoybeantime-temperature indicatorUnionoidawaterlilyการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลืการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวลูกผสมความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมคุณภาพข้าวเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ดอกดีเอ็นเอบาร์โค้ดตรวจสอบลูกผสมทองแดงเทคนิค Methylation-Sensitive Amplificatเทคนิค MSAPเทคนิคการสอนเทคนิคโมเลกุลธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นิมเฟียบัวจงกลนีบัวหลวงปรงสกุล Cycasปรับปรุงพันธุ์ (breeding)ผลพลับพลึงธารพันธุกรรมพันธุ์ที่มีลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจพันธุศาสตร์พันธุ์สบู่ดำ การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ ความต้องการนำ้ของสบู่ดำ ความต้องการปุ๋ยของสบู่ดำ การขนส่ง พื้นที่ปลูกสบู่ดำ แปลงสาธิตสบู่ดำพันธุ์สำคัญทางเศรษฐกิจพืชพลังงานพืชสกุล Morindaเพศมะกอกมะกอกโอลีฟมันสำปะหลัง (cassava)เม็ดโซเดียมอัลจิเนทเมล็ดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวแม่น้ำปิงยีนยีนต้านทานโรคขอบใบแห้งยีนสร้างดอกระบบเว็บท่าเบ็ดเสร็จรังสีแกมมารีโทรทรานสโพซอนลักษณะทางการเกษตรลักษณะเพศลายพิมพ์ดีเอ็นเอลูกผสมโลหะหนักวิเคราะห์คุณลักษณะยีนสบู่ดำสบู่ดำ (Jatropha curcas)สบู่ดำ พลังงานชีวภาพ การปรับปรุงสายพันธุ์สบู่ดำ การเพิ่มผลผลิตสมรรถนะการผสมสายพันธุ์ทีมีเพศผู้เป็นหมันสายพันธุ์ที่มีเพศผู้เป็นหมันหอยกาบน้ำจืดหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidaeหอยมุกน้ำจืดแหล่งพันธุกรรมข้าวไทยอุณหภมูิอุตสาหกรรมผลิตเบียร์เอเอฟแอลพีฮีโมลิมป์

  Interest

  Molecular Genetics

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
   • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 52 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 37 เรื่อง (เชิงวิชาการ 37 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Amplified fragment length polymorphisms as a tool for DNA fingerprinting sunflower germplasm: Genetic diversity among oilseed inbred linesHongtrakul V., Huestis G., Knapp S.1997Theoretical and Applied Genetics
   95(3),pp. 400-407
   136
   2Development and characterization of a prototype of a lactic acid-based time-temperature indicator for monitoring food product qualityWanihsuksombat C., Hongtrakul V., Suppakul P.2010Journal of Food Engineering
   100(3),pp. 427-434
   76
   3A seed specific Δ-12 oleate desaturase gene is duplicated, rearranged, and weakly expressed in high oleic acid sunflower linesHongtrakul V., Slabaugh M., Knapp S.1998Crop Science
   38(5),pp. 1245-1249
   59
   4Sequence-based genetic markers for genes and gene families: Single-strand conformational polymorphisms for the fatty acid synthesis genes of CupheaSlabaugh M.B., Slabaugh M.B., Huestis G.M., Leonard J., Holloway J.L., Rosato C., Hongtrakul V., Martini N., Toepfer R., Toepfer R., Voetz M., Schell J., Knapp S.J.1997Theoretical and Applied Genetics
   94(3-4),pp. 400-408
   48
   5DFLP, SSCP, and SSR markers for Δ9-stearoyl-acyl carrier protein desaturases strongly expressed in developing seeds of sunflower: Intron lengths are polymorphic among elite inbred linesHongtrakul V., Slabaugh M., Knapp S.1998Molecular Breeding
   4(3),pp. 195-203
   39
   6Genetic diversity analysis of Jatropha curcas L. (Euphorbiaceae) based on methylation-sensitive amplification polymorphismKanchanaketu T., Sangduen N., Toojinda T., Hongtrakul V.2012Genetics and Molecular Research
   11(2),pp. 944-955
   14
   7Genetic variation, heritability and path-analysis in Ethiopian finger millet [Eleusine coracana (L.) Gaertn] landracesBezaweletaw K., Sripichitt P., Wongyai W., Hongtrakul V.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(2),pp. 322-334
   12
   8Isolation and characterization of chitinase from soil fungi, Paecilomyces sp.Homthong M., Kubera A., Srihuttagum M., Hongtrakul V.2016Agriculture and Natural Resources
   50(4),pp. 232-242
   11
   9Intersubgeneric cross in Nymphaea spp. L. to develop a blue hardy waterlilySongpanich P., Hongtrakul V.2010Scientia Horticulturae
   124(4),pp. 475-481
   9
   10Treatment of 5-azacytidine as DNA demethylating agent in Jatropha curcas LKanchanaketu T., Kanchanaketu T., Hongtrakul V.2015Kasetsart Journal - Natural Science
   49(4),pp. 524-535
   8
   11Searching for and analysis of bacterial blight resistance genes from Thailand rice germplasmSombunjitt S., Sriwongchai T., Kuleung C., Hongtrakul V.2017Agriculture and Natural Resources
   51(5),pp. 365-375
   8
   12Assessment of genetic diversity of Jatropha curcas L. using AFLP and ISSR markersSoonthornyatara S., Soonthornyatara S., Sripichitt P., Kaveeta R., Hongtrakul V.2015Chiang Mai Journal of Science
   42(3),pp. 614-625
   7
   13Comparative karyomorphological study between male and female plants of some cycas and zamia speciesSangduen N., Toahsakul M., Hongtrakul V.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(3),pp. 476-485
   6
   14Four QTL in Rice associated with broad spectrum resistance to blast isolates from Rice and BarleyKongprakhon P., Cuesta-Marcos A., Hayes P., Hongtrakul V., Sirithunya P., Toojinda T., Sangduen N.2010Journal of Phytopathology
   158(2),pp. 125-131
   5
   15Molecular identification of the economically important freshwater mussels (Mollusca-Bivalvia-Unionoida) of Thailand: Developing species-specific markers from AFLPsVannarattanarat S., Zieritz A., Zieritz A., Kanchanaketu T., Kovitvadhi U., Kovitvadhi S., Hongtrakul V.2014Animal Genetics
   45(2),pp. 235-239
   5
   16Development and evaluation of hotshot protocols for cost-and time-effective extraction of PCR-ready DNA from single freshwater mussel larvae (Bivalvia: Unionida)Zieritz A., Yasaeng P., Razak N., Hongtrakul V., Kovitvadhi U., Kanchanaketu T., Kanchanaketu T.2018Journal of Molluscan Studies
   84(2),pp. 198-201
   3
   17Analysis of sex determination in some cycads using methylation-sensitive amplification polymorphism (MSAP)Kanchanaketu T., Hongtrakul V., Sangduen N.2007Kasetsart Journal - Natural Science
   41(4),pp. 641-650
   3
   18Phenotypic diversity of Ethiopian finger millet [Eleusine coracana (L.) Gaertn] in relation to geographical regions as an aid to germplasm collection and conservation strategyBezaweletaw K., Sripichitt P., Wongyai W., Hongtrakul V.2007Kasetsart Journal - Natural Science
   41(1),pp. 7-16
   3
   19Evaluation of soybean [glycine max (L.) merrill] germplasm for field weathering resistance using seed quality and SCAR markersPa Win N., Sripichitt P., Chanprasert W., Hongtrakul V., Phumichai C.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(4),pp. 629-641
   3
   20Analysis of genetic diversity evaluation of Lysiphyllum strychnifolium (Craib) A. Schmitz in Thailand using amplified fragment length polymorphism markersTangnak N., Hongtrakul V., Keeratinijakal V.2018Agriculture and Natural Resources
   52(4),pp. 341-346
   3
   21Isolation and characterization of eight novel microsatellite loci in whisker sheatfish (Micronema bleekeri Günther, 1864)Phongkaew P., Hongtrakul V., Sangduen N., Thongpan A., Arunyawat U., Swatdipong A., Hatachote S., Rukaewma P.2011Conservation Genetics Resources
   3(3),pp. 425-427
   2
   22Cloning and characterization of ethylene receptor gene from Dendrobium Sonia 'BOM 17'Suwanagul A., Tanjitmantham A., Hongtrakul V.2008Acta Horticulturae
   788,pp. 87-95
   2
   23Modifying controlled deterioration for evaluating field weathering resistance of soybeanChangrong Y., Changrong Y., Sripichitt P., Juntakool S., Hongtrakul V., Sripichitt A.2007Kasetsart Journal - Natural Science
   41(2),pp. 232-241
   1
   24IFNAR1 gene polymorphism associated with chronic hepatitis B virus infection in a Thai populationPhuengwas S., Hongtrakul V., Hirankarn N., Tangkijvanich P., Pothiratana C., Kimkong I.2015ScienceAsia
   41(1),pp. 22-27
   1
   25Inverted migration of rare whisker sheatfish in Nong-Han Lake, northeastern Thailand: Implications for conservationPhongkaew P., Phongkaew P., Arunyawat U., Swatdipong A., Hongtrakul V.2014Genetics and Molecular Research
   13(3),pp. 7492-7502
   0
   26Inheritance of field weathering resistance in soybean [Glycine max (L.) Merrill]Soe M., Sripichitt P., Chanprasert W., Hongtrakul V., Sripichitt A.2010Kasetsart Journal - Natural Science
   44(3),pp. 325-334
   0
   27Diverse Ty1-copia retrotransposons found in waterlilies of the genus NymphaeaTuntipaiboontana R., Kuleung C., Hongtrakul V.2018Horticulture Journal
   87(4),pp. 524-531
   0
   28Nucleotide sequencing of specific genes in nuclear and plastid genomes of good performance hybrids derived from interspecific hybridization in the genus JatrophaSakthanutpat N., Kuleung C., Hongtrakul V.2020Agriculture and Natural Resources
   54(1),pp. 55-63
   0
   29Syntenic relationship of loci for quantitative resistance to pyricularia grisea in rice and barleyKongprakhon P., Sirithunya P., Hongtrakul V., Toojinda T., Sangduen N.2010Kasetsart Journal - Natural Science
   44(3),pp. 381-391
   0