แผ่นดูดซับเสียงในอาคารจากวัสดุคอมโพสิตเส้นใยกัญชง

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิศรุตม์ ธนสุกาญจน์, "การตรวจสอบรูปทรงและประสิทธิภาพของแผ่นสวนศาสตร์ชีวภาพจากกัญชงคอมโพสิตเพื่อการใช้งานสาหรับห้องประชุม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ แพงแสน วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย