ผลของปัจจัยความเครียดทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการสร้างฮอร์โมนพืชที่กระตุ้นการเจริญเติบโตและยับยั้งการเจริญเติบโตในงาขาวและงาดำ

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.สุภาภรณ์ ใบยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBanthita Mengbut, exNawaporn Poungboo, exTikumporn Sompila, exJutarat Puttachat , exKamonchat Yuchang, "Effects of abiotic stress on protein, chlorophylls, phenolic compounds, and ascorbate peroxidase activity of Sesamum indicum L.", The 14th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 22 - 23 กรกฎาคม 2019, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย