การผลิตยอดพันธุ์ส้มโอปลอดโรคกรีนนิ่งด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอดเจริญร่วมกับการกำจัดเชื้อด้วยยาปฏิชีวนะ