ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีนนาฬิกาชีวภาพกับเมตาบอลิกทรานส์คริปโตมในยุงก้นปล่อง Anopheles dirus s.s. (Diptera: Culicidae) พาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทยภายใต้ความเข้มแสงที่แตกต่างกัน

Publish Year International Journal 1
2017 exPhanitchat, T, exApiwathnasorn, C, exSumroiphon, S, exSamung, Y, exNaksathit, A, exThawornkuno, C, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSungvornyothin, S, "THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE DEVELOPMENTAL RATE AND SURVIVAL OF AEDES ALBOPICTUS IN THAILAND", SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2017, หน้า 799-808