ความสามารถในการเป็นสารเพิ่มกลิ่นรสในอาหารของผักสมุนไพรพื้นบ้าน