พัฒนาซิลิกาชนิดที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดที่ผลิตจากโซเดียมซิลิเกต โดยใช้หางน้ำยางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ สำหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อน