พัฒนาซิลิกาชนิดที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดที่ผลิตจากโซเดียมซิลิเกต โดยใช้หางน้ำยางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ สำหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อน

Publish Year International Journal 5
2022 exPanithi Wiroonpochita, exPitipak Boonmee, exWanwisa Kerdlap, exYusuf Chisti, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of low crystalline thermally insulating calcium silicate hydrate via a simple template-assisted sol–gel method", Construction and Building Materials, ปีที่ 353, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2022, หน้า 129081-1
2020 exDusitporn Sarilak, exWanwisa Kerdlap, exBen Embley, exYusuf Chisti, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Model-based design, synthesis and use of thermally insulating mortar formulations for energy conservation in buildings", Journal of Cleaner Production , ปีที่ 276, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 124287-1-11
2019 exWanwisa Kerdlap, exChayut Thongpitak, exSutthinee Keawmaungkom, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupaporn Klangprapand, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Natural rubber as a template for making hollow silica spheres and their useas antibacterial agents", Microporous and Mesoporous Materials, ปีที่ 273, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019
2018 exChayani Phattharachindanuwong, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exJohann Plank, exYusuf Chisti, "Template-assisted facile synthesis and characterization of hollow calciumsilicate hydrate particles for use as reflective materials", Materials Research Bulletin, ปีที่ 97, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 343-350
2017 exKanokwan Jantawatchai, exSalinthip Jitpluem, exWanwisa Kerdlap, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Production and characterization of a novel hierarchical porous silica adsorbentfor removal of methylene blue dye from wastewaters", CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, ปีที่ 204, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2017, หน้า 1452-1465