การออกแบบ การโคลนนิ่งและการผลิตชีววัสดุจากโปรตีนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-เบส

Publish Year International Conference 1
2017 exไนยชน ฐานิตสรณ์, inดร.นภพล ภู่พนิตพันธ์, อาจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cloning, expression, and characterization of pH-responsive repetitive polypeptide biomaterials", The 5th Asia Pacific Protein Association Conference and The 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 11 - 14 กรกฎาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย