ผลกระทบของการรบกวนชั้นชิดผิวโดยการฉีดน้ำต่อพฤติกรรมเชิงความร้อนและโครงสร้างของจุดปั่นป่วนโดยการใช้ผลึกเหลว

Publish Year International Journal 1
2018 exWarakorn Pichitpreecha, exจิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Prediction of thermal characteristics of turbulent spot using Large Eddy Simulation", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 297, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 1-11