ฤทธิ์ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบหญ้าปักกิ่งต่อเซลล์เนื้องอกเต้านมสุนัข