ความหลากหลายและการบำบัดโลหะหนักทางชีวภาพของแอคติโนมัยสีทจากเหมืองสังกะสี

Publish Year International Conference 1
2015 exJumpon Watcharakasemsin, inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "First isolation of heavy metal resistant actinomycetes from zinc mine soils in Thailand.", The 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference INNOVATIVE BIOTECHNOLOGY, 17 - 20 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย