เม็ดลูกปัดแคลเซียม-เจนต้ามิซิน : เปรียบเทียบระหว่างการบรรจุยาและการเตรียมเม็ดลูกปัดแคลเซียมซัลเฟตที่แตกต่างกัน

Publish Year International Journal 1
2017 exSomruethai Channasanon, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, exSurapol Chantaweroad, exPassakorn Tesavibul, exSiriporn Tanodekaew1, "Gentamicin Released from Porous Scaffolds Fabricated by Stereolithography", Journal of Healthcare Engineering, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 9547896, สิงหาคม 2017, หน้า 1-8