การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ด้วยวิธีโซลเจลโดยใช้แม่แบบ PMMA